יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
דף הבית הייחודיות שלנו מרחבי למידה מערכת עיתון 1 אלבום תמונות חדר מורים צור קשר

למידה משולבת פרויקטים היא דגם יישומי למימושה של למידה מיטבית. זוהי אסטרטגיה המכירה בכך שלמידה משמעותית מעוררת בקרב התלמידים את הנעתם הפנימית. היא מכוונת לומד, מושתתת על מעורבות בתהליך הלמידה ועל הבנה בתוצר. תהליך הלמידה מבוסס חקר הנובע משאלה מאתגרת המובילה את הלומדים למשימה אותנטית, מורכבת, מאתגרת ולמפגש עם הרעיונות המרכזיים או העקרונות של תחום הדעת שבו מתמקדת הלמידה; היא דורשת חקירה, אינטראקציה עם לומדים ועם מקורות מידע מגוונים; היא מלווה בהנחייה סדירה של המורה בסביבת למידה פיזית ובסביבת למידה מתוקשבת במערכת ריאלידע, ובמהלכה נבנים ומיושמים ידע, הבנה וכישורים. למידה משולבת פרויקטים היא מהלך התפתחותי – רצף של אבני דרך שלאורכו מתפתחים במשולב שלושה מרכיבים: פרויקט – מהלך של עבודה מאומצת על מטלה ארוכת טווח המכוונת ליצירה של תוצר מוגמר כבעל ערך ללומד ולקהל יעד. הפרויקט נותן ביטוי לכישורים רלוונטיים ולהבנה של ידע מורכב.יחידת לימוד – בנייה של גוף ידע משמעותי בתחום הדעת.הצגה של למידה – מעמד שבו מציג הלומד תוצר חלקי או מוגמר לשיפוט קהל היעד/הידע הרלוונטי ומשתף אותו בתהליכי היצירה והלמידה שהובילו להפקת התוצר. המסגרות הארגוניות של בית הספר מכוונות כולן כדי לתמוך בדרך למידה זו ומהוות תשתית עבורן ועבור התלמיד.